اذان صبح

صبح ِ زود
                          - زود ِ زود -

آن دم که آسمان
هنوز چادر نماز سفید خال خالی اش را
                          سر نکرده بود
اذان گفتند !
...
خورشید ِ آن روز
چه زود طلوع کرده بود !

شعبان ١۴٢٧

تقی دژاکام

این شعر را سالها پیش سروده بودم و در اقتراح عمومی  در پلاس به مناسبت نیمه شعبان دوباره  آوردم. اینجا را ببینید.

/ 0 نظر / 84 بازدید